آزادي فردي در حكومت اسلامي

موضوع:آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي مقدمه : […]

بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان

موضوع : بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان […]

مقاله در مورد چک

تعریف چک

چک   بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که […]

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

مقدمه: جنايت در لغت به معني چيده ميوه است. در […]

اهميت‌ پژوهشهاي‌ حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

  مقدمه: هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي […]

پایان نامه تغییر نظام ارزش ها در افراد بزهکار

هدفهاي اين پژوهش بررسي تغيير نظام ارزشها در افراد بزهكار […]

بررسی قوادی در فقه و حقوق ایران

بررسی قوادی در فقه و حقوق ایران

چکیده : قوادی به معنای رساندن زن و مرد به […]

مقاله هویت و عزت نفس

انسان درزندگي به دنبال معنايي مي گرددكه به خاطرآن زندگي […]

قسامه چیست

پيشگفتار: امروزه ديده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط […]

نقش دین در سلامت روان

نقش مذهب در سلامت روان  يافته های اخير نشان داده […]

0