حقوق ایران در انرژی هسته ای

حقوق ایران در انرژی هسته ای

چكيده

سازمانهاي بين‌المللي حاصل «تعامل» بين «حقوق» و «سياست»‌اند. به اين معني كه، با پيدايش «منافع مشترك» و درك كشورها نسبت به اهميت اين منافع و رجحان آن نسبت به «منافع ملي»، زمينه تعديل حاكميت مطلق و گرايش به سمت ايجاد نهادهاي بين‌المللي و پذيرش حاكميت قواعد و نرمهاي جامعه جهاني فراهم شد. با اينكه مبناي وجودي سازمانهاي بين‌المللي تحقق منافع مشترك مي‌باشد، ولي در مواردي عملكرد اين سازمانها نشان مي‌دهد كه از هدف اصلي خود دور شده و گاهي خارج از چارچوبهاي حقوقي، در جهت منافع ملي اين يا آن كشور خاص حركت كرده‌اند. اين جريان حاكي از وجود نوعي «تقابل» بين «حقوق» و «سياست» و استفاده ابزاري از سازمانهاي بين‌المللي است.
از زمان مطرح شدن مسئله فعاليتهاي هسته‌اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي(آژانس)[2] و قطعنامه‌هايي كه از سوي اين شورا صادر شده است، در ميان مردم و همچنين محافل علمي و دانشگاهي و رسانه‌اي، اينگونه مطرح مي‌شود كه رفتار و عملكرد اين سازمان نسبت به موضوع هسته‌اي ايران رفتاري سياسي است و كمتر از مؤلفه‌هاي حقوقي برخوردار است. مطالعه و تحليل حقوقي عملكرد «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» در مسئله فعاليتهاي هسته‌اي ايران به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا اين سازمان بين‌المللي به مؤلفه‌هاي حقوقي و در جهت تحقق اهداف مشترك و مبناي وجودي خود اهتمام ورزيده، يا همانگونه كه در محافل مطرح مي‌شود، به مثابه ابزار و اهرم فشاري در دست برخي كشورها قرار گرفته و در راستاي منافع ملي آنها گام برداشته است؟
در اين مقاله، پس از بيان مختصري از تاريخچه فعاليتهاي هسته‌اي ايران و اهداف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و معاهده ان.پي.تي، رفتار و عملكرد «آژانس» در ارتباط با فعاليت هسته‌اي ايران طي سالهاي 2003 تا ژوئن 2006 ميلادي، از نظر حقوقي بررسي مي‌شود.
حقوق ایران در انرژی هسته ای

چكيده
مقدمه:
قبل از انقلاب
بعد از انقلاب
نظام بين‌المللي انرژي اتمي
اهداف آژانس و معاهده ان.پي.تي:
هدف ارتقايي

هدف بازدارندگي
وظايف آژانس

ايران و نظام بين‌المللي فعاليت هسته‌اي
پرونده هسته‌اي ايران در دستور كار آژانس
ادعاي قصور و پنهانكاري ايران
گزارش‌هاي تحريك آميز دبير كل
عملكرد شوراي حكام:

ادبيات اتهامي و تكيه بر مفاهيم انتزاعي
تكيه بر اطلاعات ناقص

الزام ايران به امضاء و تصويب پروتكل الحاقي
نتيجه گيري
منابع

نوع فایل: word

تعداد صفحات 28

قیمت : 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

 

 

admin
18 ژانویه 2016
250 بازدید