تاثير اقتصاد بر بزهكاري

تاثير اقتصاد بر بزهكاري

مقدمه:

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توسط بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار» می باشد که روز به روز هم گترش بیشتری می یابد و مخصوصا باید افزود که این تزاید و گسترش غالباً در کشورهایی از جهان به چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملا پیشرفته ای قرار دارند.

با توجه به وضع موجود، اولین سئوالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار، مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟

آمارهای انتشار یافته نشان می دهد که علیرغم بهبود وضع زندگی و معیشتی و علیرغم ازدیاد سریع مؤسسات و خدمات اجتماعی اکثر کشورهای جهان، جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می یابد.

اگر بخواهیم در دایره ای وسیع تر سخن بگوییم با توجه به آمارهای منتشره و با نگرش به جنایات ارتکابی ملاحظه می شود که میزان اعمال مخرب و جنائی علیه اطفال ونوجوانان در کشورهائی که از لحاظ اصول صاحب بهترین و مدرن ترین تشکیلات اجتماعی هستند، بیش از سایر کشورهاست. شاید بری تعجب نمایند اگر بدانند که تعداد قتل اطفال و نوجوانانی که در کشورهای پیشرفته جهان به وقوع می پیوندد بیشترین پیوند را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش تحقیقی هفته نامه «نیوزویک» شمار نوجوانان و جوانانی که در آمریکا به قتل می رسند، بالغ بر چهار برابر هر کشورهای صنعتی دیگر است. این تحقیق که بر اساس گزارش نشریه پزشکی آمریکا استوار است، می افزاید که بسیاری از این قتل ها بر اثر اصابت گلوله و یا مواد مخدر می باشد.

فهرست:

چکیده
مقدمه
دوره جوانی
معنای لغوی بزه و بزهکاری
بزهکاری: بزه به معنای گناه قانونی است (فرهنگ خود )
نظریه های مختلف پژوهشی در مورد بزهکاری
تعاریف از دیدگاه حقوقی
تعاریف از دیدگاه جامعه شناسی
تعاریف از دیدگاه جرم شناسی
تاریخچه بزهکاری
عوامل موثر در بزهکاری
عوامل اقتصادی
محیط اقتصادی
تأثیر اقتصاد در بزهکاری
مکتب تحققی:
تاثیر فقر و ثروت به عنوان دو عامل اقتصادی بر بزهکاری
همبستگی مثبت بین فقر به عنوان یک عامل اقتصادی و جرم

تأثیر ثروت بر بزهکاری
نتایج و راهکارها

نوع فایل : word

تعداد صفحات :53

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

 

 

 

admin
30 اکتبر 2015
377 بازدید