استرس شغلي و راه هاي مقابله با آن

استرس شغلي و راه هاي مقابله با آن

شرح مختصر

یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.
در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای هـنـرمندان گرقته تا جراحان، کاملاً مـشـهـود بـوده و زنـدگـی شـغـلـی هـمـه افراد را تحت الشـعـاع قـرار داده انـد. هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. روحیات انسان به گونه ای است که با بروز تغیيرات، خواه نا خواه در او استرس ایجاد می شود. استرس ناشی از فعالیت های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می رود؛ این امر همچنین سازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و سلامت ارگان های مختلف بودن او را نیز به خطر می اندازد.

فهرست:

مقدمه
استرس شغلی چیست؟
علائم
بی خوابی
پرتی حواس
اضطراب و تنش
غیبت از کار
افسردگی
خستگی
مشکلات خانوادگی
دلایل استرس شغلی
نا امنی شغلی
تقاضای بالا در اجرا
تکنولوژی
فرهنگ محیط کار
مشکلات شخصی یا خانوادگی
خانم ها و استرس شغلی
راه بقا
از پا در آمدن
آیا شما از پا در آمده اید؟

تعداد صفحات 13

نوع فایل :word

رایگان

خرید
admin
16 سپتامبر 2015
272 بازدید