ارزش مديريت استراتژيك

ارزش مديريت استراتژيك

جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، صادق است.

مجموعه‌اي از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌هاي كسب و كار ، تأثير فرآيندهاي مديريت استراتژيك را بر نتيجه نهايي اندازه‌گيري كرده‌اند. يكي از نخستين مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گرديد.

در بررسي 93 مؤسسه توليدي آمريكايي، پژوهشگران دريافتند كه برنامه ريزان رسمي كه از رويكرد مديريت استراتژيك استفاده مي‌كرده‌اند، بر حسب معيارهاي مالي كه فروش، دارايي‌ها، قيمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه مي‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ريزي، موفقيت بيشتري كسب نموده بودند. برنامه‌ريزان همچنين در پيش‌بيني نتيجه فعاليت‌هاي عمده استراتژيك دقت بيشتري داشتند.

دومين پژوهش پيشاهنگ توسط تيون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دريافتند كه برنامه‌ريزان رسمي در صنايع نفت، غذايي، دارويي،فولاد، شيميايي و ماشين‌آلات بطور قابل ملاحظه‌اي از مؤسسات بدون برنامه در همان صنايع پيشي گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ريزان، عملكرد خودشان را به ميزان معتنابهي بعد از پياده‌كردن فرآيند رسمي در مقايسه با عملكرد مالي در سالهاي بدون برنامه‌ريزي، بالا برده‌ بودند.

فهرست مطالب

مقدمه

ابعاد تصميمات استراتژيك

رسميت درمديريت استراتژيك

انواع ساختارهاي مديريت استراتژيك

ويژگيهاي تصميمات مديريت استراتژيك

جريان تعامل و تكرار فرآيند استراتژيك

مزاياي مديريت استراتژيك                       

خطرهاي مديريت استراتژيك

اهميت استراتژي و فوايد آن براي موسسه

تعريف و هدف مديريت استراتژيك

ويژگيهاي مديريت استراتژيك

استراتژي هاي جهاني و چند ماهيتي

تعريف مديريت استراتژيك

مزاياي مديريت استراتژيك

تطبيق دادن ساختار با استراتژي

رابطه بين ساختار و استراتژي از نظر چاندار

ساختار مبتني بر واحد تجاري استراتژيك

نوع فایل : word

تعداد صفحات :50

قیمت : فقط 5 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود.

 

admin
10 آگوست 2015
90 بازدید