اخلاق مدیریت اسلامی

اخلاق مدیریت اسلامی

جکیده

مطالعة تاريخ اين نکته را بما ثابت مي کند که يکي از مهمترين عامل موفقيتها و پيروزيها ، و يا شکستها و ناکاميهاي جوامع بشري ” عامل اخلاقي ” بوده است. ملتي که حرکتهاي خود را در چارچوب محاسن اخلاق به پيش برد، قلة رفيع سعادت و پيروزي را فتح نمود و در هر جامعه ايکه فضائل اخلاقي قرباني رذائل شيطاني گرديد سقوط و انحطاط دامنگير آن مردم شد.

قرآن کتاب آسماني مسلمانان ، نمونه هاي فراواني ، در جهت نمايش زيبائيها و زشتيها ، و نيز تأثير هر يک از اين نمونه ها در پيروزي و شکست امتهاي پيشين را بيان داشته است که داستانها و قصص اقوام لوط ، هود ، صالح ، موسي سليمان ، عيسي و … بخشي از وقايع گذشتة تاريخ بشر مي باشد.

پايه گذاران نهضت اخلاقي را بايد پيامبران بزرگ خدا دانست ، زيرا آنها بودند که در طول تاريخ برا تربيت و سازندگي انسانها ، ضوابط و اصول اخلاق را ارائه دادند تا با طهارت فکرها و تطهير دلها ، آلوده گيهاي بيروني و کدورتهاي اجتماعي را از سطح جامع پاک سازند و انسان را در فضاي معطّر محاسن و مصفّاي اخلاق بکمال مطلوب برسانند. چنانکه پيامبر بزرگوار اسلام ، اساس بعثت خويش را در تتميم اخلاق مي داند.

فهرست مطالب

اخلاق مديريت

پوشش عيبها

معاشرت

مشاورت

فوائد مشورت

با چه کساني بايد مشورت کرد؟

تواضع

وفاي بعهد

احترام به سنتهاي نيک

نوع فایل : word

تعداد صفحات :30

قیمت : فقط 2 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود.

خرید
admin
10 آگوست 2015
334 بازدید