نقش IT در توسعه اقتصادي

نقش IT در توسعه اقتصادي  و شاخص هاي توسعه اقتصادي

شرح مختصر:

انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادي يك كشور موثر عبارتند از : منابع طبيعي ، منابع معدني ، منابع انساني و منابع تكنولوژي . بايد توجه داشت كه اين منابع توسعه اقتصادي با يكديگر در ارتباط بوده و مي توانند برهم اثر بگذارند . اين منابع در هر عصر ودوره اي ودر هر ناحيه جغرافيايي نقش خاص خود را داشته اند اما در دنيايي مدرن امروز منابع تكنولوژي براي توسعه اقتصادي       ودر پي ان توسعه اجتماعي بسيار حياتي شد واين امر هم براي كشورهاي توسعه يافته وهم كشورهاي در حال توسعه ، هردو به يك نسبت مهم است ، در عين حالي كه ماهيت و تركيب مشاركت منابع تكنولوژي در برنامه هاي توسعه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است .

مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه APCTT ، تكنولوژي را متشكل از چهار عنصريا چهار جز مي داند (1986) .

1)     تكنولوژي افزار( Techno ware) :

   به معناي سخت افزار كه شامل تمامي تجهيزات و ماشين آلات وابزاري است كه در قالب اشيا و به صورت اجسام مختلف مي تواند باشد .

2)     انسان افزار( Human ware) :

انسان افزار به معناي تكنولوژ3 متجسم در انسان است وشامل مهارت هاي توليد ،نوآوري وخلاقيت مي گردد . كه در حقيقت توانايهاي انسان ، مهارت ، تجربه واستعداد وهوش او را د ربر مي گيرد .

3 ) اطلا عات افزار info ware) ) :

عبارت است از تكنولوژي متجسم در مدارك و اسناد كه در مجموع به انها دانش يا اطلاعات گفته مي شود كه در قالب تئوري ها ،طرح ها ، اساس نامه ها ، پايگاه داده ها ي كامپيوتري وغيره تجلي مي يابد.

4) سازمان افزار orga ware)) :

عبارت است از تكنولوژي متجسم در سازمان و مديريت كه در حقيقت عامل ارتباط دهنده و هدايت كننده ساير اجزا تكنولوژي است و عمليات توليد يا ارائه خدمت را رهبري و هماهنگ مي كند .

كه موارد فوق الذكر به شاخه ها و زير گروه هاي ديگري تقسيم مي شود به نحوي كه در يكي از الگوها براي بدست اوردن يك شاخص حدود 273معيار معرفي گرديده است كه دراين تحقيق سعي بر آن است كه بعضي از اين عوامل كه در توسعه و نيز توسعه اقتصادي كشور موثرند و ارتباط با آنها با تكنولوژي اطلاعات (IT) بررسي گردد رد اين تحقيق به مواردي همچون عدالت وننقش أن در توسعه اقتصادي وتاثير گذاري IT برر آن ، نقش انرژي وارتباط آن با IT وتاثير بخشي از آن در توسعه ، خلاقيت و ابتكارات و اختراعات وجايگاه آن در توسعه و ارتباط آن با IT و… بررسي مي گردد .

فهرست:

فصل اول

عدالت و فن آوري اطلاعات

مفهوم عدالت

رشد وتوسعه

جايگاه IT در تحقق عدالت

فصل دوم

انرژي ، توسعه اقتصادي و

بهره وري انرژي طراحي أينده انرژي نفت در wpc

بررسي توسعه و تنوع ، بخش ساماندهي انرژي مجمع آمستردام

نقش IT در توسعه كاربرد انرژي هاي تجديد پذير در كشور

فصل سوم

خلاقيت ، توسعه و IT

نوأوري و توسعه

ابداعات كاربردي

ويپو wipo

يونيدوunido

ا . پي . سي . تي . تي    A.P.C.T.

كامستك COMSTECH

نوع فایل : word

تعداد صفحات :30

قیمت : فقط 3 هزار تومان

لین دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

admin
27 جولای 2015
399 بازدید