اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

چکیده
اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران
تاريخچه
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران
عوامل محيطي تأثيرگذار بر مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران
اجتماع
اخلاق
حقوق بشر
بازار
نگرش و ارزش ها
نيروي كار
افراد معلول
مكاتب فكري
1- مكتب كلاسيك
2- مكتب نئوكلاسيك
3- مكتب تئوري ذينفعان
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي و توسعه پايدار
پنج اصل اخلاقي ويژه مديران
اهم دلايل موافقت نسبت به اخلاق و مسئوليت اجتماعي
نتیجه گیر ی
منابع

نوع فایل :word

قیمت :  3هزار  تومان

تعداد صفحه :45

لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

admin
8 جولای 2015
185 بازدید