گزارشهاي حسابرسي قيمت و بازده سهام

گزارشهاي حسابرسي قيمت و بازده سهام

چکیده

مطالب گردآوری شده در این تحقیق زیر نظر استاد محترم جناب آقای دکتر محمود زاده در اردیبهشت ماه 1385 توسط دانشجویان : سعید سروری فر و مهدی رستم پور تهیه که در پایان منابع ذکر میگردد .

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

1-مدل شبه قضایی

2- مدل مسئولیت اجتماعی

3- نظریه مباشرت و نظارت

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی

تأثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها

اطلاعات حسابداري و قيمت سهام

ارتباط بين سود و ارزش سهم در شرايط اطمينان و بازار كامل

ارتباط بين سود و ارزش سهام در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص

تاثير اظهار نظر حسابرسان بر قيمت سهام

مواردي از تحقيقات انجام شده در رابطه با گزارشهاي حسابرسي

قيمت و بازده سهام

بررسي هاي آماري

تحليل يافته ها

آزمون فرضيه

قضاوت و تصميم گيري

نتیجه بررسی

چکیده

یادداشتها

منابع و مأخذ تحقیق

نوع فایل :word

قیمت :  3 هزار تومان

تعداد صفحه :30

لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نشان داده می شود

خرید
admin
7 جولای 2015
264 بازدید