بررسی میزان مهریه

بررسی میزان مهریه در قانون جدید حقوق ایران

شرح مختصر:

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

طلاق در ایران به تصریح ماده 1133 که عنوان می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی از جمله: خودداری شوهر از دادن نفقه یا غیبت شوهر به مدت چهار سال و عسر و حرج زن، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.
در ایران مقررات طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1346 نخستین گام قانونگذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال 1346 به دادگاه‌ها اختیار داده شدکه فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.

بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود . با تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1353، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه درخواست خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می‌ساختند . تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که احکام طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال 53برای مرد در امر طلاق ایجادکرده بود از بین رفت آن اندک محدویت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای درخواست طلاق بود.

فهرست:

چکیده
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر
معنای اصطلاحی مهر
ادله وجوب مهر از آیات و روایات
کتاب
2- سنت
قال ابوعبدالله:
تاریخچه مهر
فلسفه حقیقی مهر
اهمیت مهراز نظراسلام
آثار روانی مهر
چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟
گفتار دوم
اقسام مهر
مهر المسمی و شرایط آن
قابل تملک باشد
منفعت عقلایی ومشروع داشته باشد
مهر باید معلوم باشد
مقدار مهرالمسمی
مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز
موارد تعلق مهرالمثل
مهرالمتعه
ازدواج موقت یا نکاح منقطع:
متعه حج:
متعه طلاق
مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل
مالکیت زن بر مهر
عوامل استقرار مهر
تفویض
تفویض بضع
تفویض مهر
ضمانت اجرای مهر
ازدواج موقت
مقایسه احکام مهریه در نکاح دائم و نکاح موقت
مهریه حضرت زهرا(س)
مهریه سنگین و نکوهش اسلام
نتیجه:
فهرست منابع و مآخذ

نوع فایل:word

تعداد صفحات:50

قیمت : 5  هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

admin
21 ژوئن 2015
325 بازدید