انگیزش

چکیده

بررسی ها نشان می دهند که انگیزش، یکی ازعوامل اصلی بروز رفتار است و در تمام رفتارها از جمله یادگیری، عملکرد، ادراک، دقت، یادآوری، فراموشی، تفکر، خلاقیت و هیجان، اثر دارد. انگیزش را می توان نیروی محرک فعالیتهای انسان و عامل جهت دهنده او تعریف کرد.

 • انگیزش را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرده اند. در انگیزش درونی دانش آموزان به خاطر چالش انگیزی، پیچیدگی و ناهمخوانی تکلیف و یا به دلیل اینکه تکلیف، احساس شایستگی، تسلط، کنترل و یا خودمختاری را تقویت کند به کوشش واداشته می شوند.
 • در انگیزش بیرونی، دانش آموزان تلاش و کوشش خود را برای به دست آوردن آنچه که مورد علاقه شان است افزایش می دهند. در چنین موردی، تکلیف وسیله ای است برای به دست آوردن شیء مورد علاقه.
 • گروهی از نظریه پردازان یادگیری اجتماعی، معتقدند که افراد، موفقیتها و شکستهای خود را به عوامل شخصی و یا محیطی نسبت می دهند. از این رو دو منبع مهم کنترل یعنی درونی و بیرونی را شناسایی کرده اند. این نظریه به نظریه منبع یا مکان کنترل شهرت دارد.
 • با توجه به نظریه منبع، اسلاوین معتقد است که افراد، از لحاظ اعتقاد به منابع کنترل به دو دسته تقسیم می شوند:

محنویات:

روانشناسی انگیزش

 • تعریف انگیزش
 • جایگاه انگیزش در روان شناسی

موضوعات مورد توجه در روان شناسی انگیزش

 • انگیزش یک فرآیند است.
 • انگیزش یا خودگردان است یا محیطی.
 • تغییر شدت انگیزه در طول زمان
 • سلسله مراتبی انگیزه‌ها
 • آگاهی انگیزه‌ها در سطح ناهوشیار
 • قابل کاربردی اصول انگیزش

مفاهیم و تعاریف انگیزش

۱) نیروهای فعال کننده:

۲) نیروهای هدایت کننده:

۳) نیروهای تداوم دهنده:

ايجاد انگيزش

تعداد صفحات :10

نوع فایل : word

قیمت: رایگان

انگیزش

admin
19 می 2015
342 بازدید