پروژه آماری در درس ادبیات

خلاصه پروژه :

دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن :براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ آنها همانطوركه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است

محتویات:

خلاصه پروژه

سئوالات پرسيده شده

داده ها

جدول فراواني

نمودار چند بر فراواني

نمودار ميله اي

نمودار دايره اي

نمودار ساقه وبرگ

نموار دايره اي

نمودار جعبه اي

ضريب تغيرات

نوع فایل :word

قیمت : 3 هزار تومان

لینک دانلود در زیز

خرید

 

admin
9 آوریل 2015
273 بازدید