آمار اعتياد در ایران

موضوع : پروژه آماري ، آمار اعتيادمقدمه :

اعتياد به عنوان يك مشكل، هميشه دامنگير بوده و هست چرا كه به عنوان يك معضل دامنگير انسان ها در جوامع مختلف بوده و به موازات افزايش دانش انسان، اعتياد نيز گسترش يافته و از پيچيدگى بيشترى برخوردار شده است.تفاوتى در بيش از اين كه يك پديده اجتماعى محسوب شود يك پديده روانى است و در اشكال مختلف و اعتياد انسان ها ظهور و بروز مى يابد. همانطور كه يك انسان مى تواند به قمار اعتياد پيدا كند و يا اعتياد به خريد و غيره، اعتياد به مواد مخدر هم يكى از آنهاست .

فهرست :

مقدمه

چند نكته در خصوص مواد مخدر و اعتياد

آمار معتادان کشور

شانزده درصد دانش آموزان دختر تجربه سيگار کشيدن دارند

ايران در صدر کشورهای دارای معتاد

از هر بیست ایرانی، یک نفر معتاد است

آمار معتادان زن در كشور

جدول فراواني تأهل و تجرد معتادان

جدول فراواني نحوه مصرف مواد

نوع فایل : word

تعداد صفحات : ۱5 صفحه

قیمت : فقط 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید
admin
7 آوریل 2015
365 بازدید