آمار و احتمالات

توضیحات :امروزه در علوم پایه و مهندسی به دفعات نیاز به جمع آوری اطلاعات در مورد مجموعه ای از اشیاء و یا انسان ها داریم که این امر بر عهده علم آمار می باشد و با کمک امار توصیفی می توان اطلاعات جمع آوری شده را به صورتی منظم گرد آوری نمود. جزوه پیش رو مربوط به درس آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علم و صنعت تهران می باشد که کلیه مباحث را به صورت تشریحی مورد بررسی قرار داده است.

فهرست محتویات:

لیست نمرات نهايي

جدول ميانگين ها

نمودار ميله اي فراواني

نمودار فراواني تعداد دانشجويان دختر وپسر

نمودار دايرهاي نمرات درس رياضي

نمودار دايره اي تعداد دانشجويان دختر و پسر

نمودار هيستوگرام نمرات درس رياضي

آمارهاي توصيفي

تست يك نمونه اي

جفتي T

رگرسيون و ضريب همبستگي

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 15صفحه

قیمت : فقط 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید
admin
4 آوریل 2015
272 بازدید