دانلود طرح توجیهی زغال سنگ

مقدمه

زندگي امروز انسانها متشكل از ناهنجاريها و مشكلات عديده اي مـي باشـد از ايـن رو انـسان تمـام تلاش خود را معطوف به يافتن راه هاي مناسبي جهت ارتقاي كيفي زندگي خود مي نمايد طي ساليان دراز انسان تلاش نموده است تا با استفاده بهينه از امكانات و همچنين ابتكار كـه جـزء لاينفـك ذات بشري است راههايي را براي پيشرفت بيشتر، توسعه و بهبود زندگي بيابد لذا تمامي ابتكارات و دست آوردهاي بشري كه امروز، مورد استفاده قرار مي گيرد در اين جهت مورد بهره برداري قـرار گرفتـه است. يكي ازمعضلات بشر امروز مشكل انرژي است . هرچند بشر امروز به دنبال سوختهاي نو و جديد مـي باشد ولي نيم نگاهي هم به منابع موجود دارد . روزانه درختان زيادي در جهان به دلايل مختلفي مثـل كاغذ سازي و يا ساخت مصنوعات چوبي و …. قطع ميشوند كه شاخه و برگهاي آنها بي اسـتفاده رهـا مي شود . ما به دنبال استفاده بهينه از آن هستيم و با توجه به اينكه مقدار گرمايي كه ذغـال چـوب توليد مي كند از خود چوب بيشتر مي باشد لذا ازآن براي تامين انرژي براي پخت و پز و… مي تـوان استفاده نمود.
گزارش حاضر مطالعات امكانسنجي توليد ذغال از ضايعات چوب مي باشد.

محتویات:
مقدمه
بخش اول : معرفي محصول
( نام و كد محصولات آيسيك
-1 شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات محصول
بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي )
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول  .
– معرفي موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
– اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
– كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا .
بررسي ظرفيت بهرهبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون
بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال
–    بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون

تعداد صفحات:40

قیمت 3 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

خرید

 

 

 

 

 

admin
2 مارس 2015
239 بازدید