بهای تمام شده

مقدمه :

در آماده سازی فرآیند این پروژه از منابع گوناگونی استفاده شده است که شامل حسابداری صنعتی، سورن آبنوس، جلد اول چاپ نوزدهم، کتاب حسابداری آقای ظریف فرد، منابع و کتابهای گوناگون در مورد حسابداری بهای تمام شده و در نهایت کلیه اطلاعات شخصی بنده در طول دورة کاردانی در مورد حسابداری و مفاهیم اساسی یاد گرفته در آن می باشد. و سعی بر این بوده که در ارائه مطالب پروژه از نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات و روشهای مطروحه در کتب مذکور و تجربیات عملی استفاده مطلوبی بعمل آید که البته این کار به صرف وقت طولانی مدت صورت گرفته است.

در هر فصل این پروژه سعی شده موضوعات مطرح شده در آن به صورت ساده، کامل و با حفظ ارتباط با موضوعات سایر فصول و قابل فهم برای کلیه دانشجویان مقطع کاردانی رشته حسابداری بیان شود.

اصول حسابداری (بهای تمام شده) مفاهیم اساسی حسابداری بهای تمام شده و طبقه بندی هزینه های انواع هزینه، همچنین دوایر خدماتی و تولیدی، هزینه یابی سربار کارخانه و مبناهای هزینه یاب، تسهیم هزینه های دویار خدماتی و تولیدی، صورتهای مالی گوناگون و نحوه عملکرد دوایر و ثبتهای حسابداری هزینه ها در طول گارگاه باشیم. هزینه یابی مرحله ای به روشهای گوناگون، با طرح سوالاتی در همین راستا به صورت عملی مورد بررسی و تجریه و تحلیل قرار خواهد گرفت امید آنست که مورد استفاده دانشجویان و دوستان عزیز قرار گرفته باشد.

محتویات:

بهای تمام شده کالا
مقدمه :

فصل اول :

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟
وظایف حسابداری بهای تمام شده ( صنعتی ) چیست؟
منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟
کالای ساخته شده چیست؟
منظور از تولید چیست؟
اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟
بهای تبدیل
مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی
فهرست حسابها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی
ارتباط بین حسابهای مالی و حسابهای صنعتی
سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی، فهرست حسابها، گردش حسابهای صنعتی و دفاتر کارخانه :
گزارشهای حسابداری صنعتی و روش تهیه آنها
مثال ( پروژه)
هزینه یابی چیست و چند نوع می باشد
نکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه های دایره در گزارش هزینه تولید
طبقه بندی هزینه ها چگونه است
طبقه بندی هزینه ها براساس ارتباط آنها با تغییر حجم و تعداد تولید
فصل سوم :
وظیفه دایره برنامه ریزی تولید چیست؟
وظیفه دایره ثبت اوقات کار چیست و تفاوت کاری اوقات کار با کارت حضور و غیاب چیست
وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟
حقوق یا مزد مبنا ( پایه) چیست؟
اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد؟
تعطیلات و مرخصیها
عیدی و پاداش
فوق العاده مأموریت
روشهای تسهیم ثانویه کدام است؟
گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی کدامند؟
روش حسابداری سربار چگونه است و جذب سربار به چه شکل در حسابها ثبت می گردد
منظور از اضافه یا کسر جذب سربار چیست
هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید
در تولید، هزینه های سربار چه زمان شناسایی می گردند
منظور از معادل آحاد تکمیل شده چیست ؟
معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد
هزینه یابی مرحله ای و جریان گردش محصول
جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی چگونه می باشد
گردش متوالی محصول یعنی چه ؟
1- گردش موازی محصول یعنی چه ؟
3- گردش انتخابی محصول یعنی چه ؟
دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید
لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود
فوق العاده اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود
فوق العاده نوبت کاری چیست و چگونه محاسبه می شود
ثبت عیدی و پاداش در حسابداری مؤسسات تولیدی چگونه می باشد
مرخصی استحقاقی چیست
و در مؤسسات تولیدی با آن چگونه برخورد می شود
منظور از کسورات چیست
منظور از کسورات صندوق اجرا ( اجرائیات) چیست
منظور از کسر توافقی چیست
حق بیمه های اجتماعی چیست و منظور از بیمه سهم کارگر به عنوان کسور چیست
ضایعات چیست و انواع آن کدام است؟
ضایعات عادی و غیرعادی چیست؟
ضایعات عادی:
ضایعات غیرعادی:
سیستم تهیه مواد اولیه در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی
مواد اولیه
1- مدیریت تهیه و کنترل مواد
2- تهیه و خرید مواد اولیه
دایره خرید ( تدارکات) چگونه فعالیت می کند
نتیجه گیری :
منابع :

نوع فایل :word
تعداد صفحات: 73

قیمت 7 هزار تومان

لینک دانلود پس از پرداخت نشان داده می شود

 

 

 

 

 

admin
2 ژانویه 2015
506 بازدید